Moped-lineup-2_preview.jpeg

FØR DU STARTER MED MOPED OPPLÆRINGEN

Klasse AM 146 gjelder for moped (høyst fart 45 km/t).

Du kan se i kjøretøyets vognkort om det er en moped. Klasse AM kan være begrenset til bare en av tre underkategorier (AM 145, AM 146 eller AM 147), hos Speed trafikkopplæring har vi førerkort AM 146, moped.

KLASSE AM146 (MOPED)

Denne klassen gjelder føring av tohjuls moped. I tillegg kan du kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg (minus batterienes vekt ved eventuell el-drift).

Fra 1. januar 2005 ble klasse AM 146 innført som ny førerkortklasse. Søker må bestå teoretisk førerprøve etter å ha dokumentert gjennomført obligatorisk mopedopplæring. Søkers vandel og helse blir kontrollert før førerkort utstedes. Helsekravene er de samme som for personbil.

Klasse AM 146 erstatter tidligere mopedførerbevis som ble utstedt etter gjennomført obligatorisk opplæring, men uten at eleven måtte avlegge førerprøve. Så lenge mopedførerbevis fortsatt gir dokumentasjon for førerrett moped er det ikke nødvendig å bytte ut beviset med førerkort klasse AM 146 dersom du kun skal kjøre i Norge.

MINSTEALDER
Minstealderen for førerrettighet er 16 år. Du kan starte øvelseskjøring fra du er 15, så lenge du har gjennomført trafikalt grunnkurs, og evt mørkekjøring.

Vi tilbyr kun mopedopplæring ved avdeling Horten.