Speed Trafikkopplæring Bil

FØR DU STARTER MED BIL OPPLÆRINGEN

Før du begynner med den praktisk føreropplæringen må du avlegge trafikalt grunnkurs (med mørkekjøring i perioden 31.10 – 15.03) før du kan gå videre. Dersom du er over 25 år trenger du kun førstehjelp og mørkekjøring. Etter at dette er i boks står du fritt til å begynne opplæringen din, enten privat eller hos trafikkskole.

Du bør også tilegne deg nødvendige teoretiske kunnskaper så tidlig som mulig, og også ta den teoretiske prøven så tidlig som mulig. Prøven hos Statens Vegvesen kan tidligst gjennomføres 6 måneder før du oppnår den alderen som er nødvendig for å kunne erverve det førerkortet du ønsker å ta. For å øve til teoriprøven har alle våre elever gratis tilgang til bestått.no

Opplæringsforløp og førerprøve

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs og mørkekjøring.
(Mørkekjøring er obligatorisk i perioden 31.10 -> 16.3. Dersom du tar trafikalt grunnkurs utenom denne perioden så må du gjennomføre mørkekjøring innen 31.10 samme år for å kunne fortsette å øvelseskjøre også i den mørke årstiden.)

Trinn 2

Her skal du lære å mestre bilen rent kjøreteknisk. F.eks igangsetting – stans, speilbruk, giring, valg av gir osv.
Når du er på et godt teknisk nivå og mestrer det å flytte oppmerksomheten fra det tekniske inne i bilen til det trafikale på utsiden av bilen så er det en obligatorisk trinnvurdering som står for tur.
Trinnvurderingen gjennomføres som en kjøretime hvor kandidaten skal mestre kjøretøyet teknisk på et nivå hvor han/henne er i stand til å flytte oppmerksomheten ut på de trafikale situasjonene rundt bilen. Timen har som mål at du som elev skal ha en selvevaluering, og sammen med læreren din finne ut om målene for trinn 2 er nådd.
Dersom du mestrer dette selvstendig kan du så gå videre til neste nivå – trinn 3.

Trinn 3

Under trinn 3 fokuseres det på det trafikale. Du skal kunne beherske kjøring i variert trafikk.
Ved avslutningen av trinn 3 skal ferdighetene dine være nær nivået hvor du kan kjøre selvstendig, og således i stand til å bestå en praktisk førerprøve (oppkjøring). Også dette trinnet inneholder en obligatorisk trinnvurderingstime som du og din lærer sammen finner det riktige tidspunktet for i forhold til ditt nivå og progresjon. Når denne er gjennomført er du klar for sikkerhetskurs på bane, og deretter trinn 4.

Trinn 4

Målene på trinn 4 er hovedsakelig rettet mot elevens risikoforståelse, samhandling, miljømessig riktig kjøremåte og selvinnsikt. Målet er at du skal ta selvstendige valg ved kjøring på trinn 4, og trinnet inneholder således ikke noe form for nyinnlæring. Trinnet består av:
Del 1. Bilkjøringens risiko (2 timer teori)
Del 2. Kjøring i landevegsmiljø (5 timer kjøring)
Del 3. Planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø (4 timer kjøring)
Del 4. Refleksjon og oppsummering (2 timer teori)

Planlegging og gjennomføring av kjøring i variert trafikkmiljø består blant annet av å selv planlegge en kjørerute mellom angitte reisemål. Her får eleven tid til å planlegge før kjøring og bruke hjelpemidler som kart/internett osv.
Refleksjon og oppsummering består av en teorisekvens der elevene skal utveksle erfaringer med medelever, utvikle selvinnsikt, risikoforståelse og vurdere egen kjørekompetanse.

Vi tilbyr opplæring for både manuell og automat

FØRERPRØVEN

Du må bestå den teoretiske prøven før trafikkskolen kan bestille praktisk førerprøve til deg.
Våre førerprøver foregår primært ved Tønsberg trafikkstasjon.
Husk å ha med gyldig legitimasjon og penger til det statlige gebyret for førerprøven.
Førerprøven varer inntil 75 minutter (normalt ca 60 minutter) og inneholder spørsmål om sikkherhetskontroll og deretter praktisk kjøring.
Du får svar rett etter prøven vite om du har bestått eller ikke.

Sensor vurderer om du kjører på en måte som:
er trafikksikker, gir god samhandling,fører til god trafikkavvikling, tar hensyn til helse, miljø og andres behov og hvor vidt kjøringen din er i samsvar med gjeldende regelverk