FØRERKORT TILHENGER

henger-audi-speed-e1527105847822-1024x602.png

KJØRER DU LOVLIG MED HENGER?

Med førerkort klasse B kan ikke bilens og tilhengerens tillatte totalvekt overstige 3500kg. Det medfører at bruk av hestehenger og andre større tilhengere krever førerkort klasse B96 – maksimalt tillatt totalvekt 4250kg, eller førerkort klasse BE – opp til 7000kg tillatt totalvekt.

FØRERKORT KLASSE BE/B96

Førerkortet klasse B kan påføres kode 96 etter at du har gjennomført 7 timers obligatorisk opplæring. Alternativet er klasse BE etter den samme opplæringen + praktisk førerprøve. (*se oversikt over opplæringen lenger ned)

– Lastsikringskurs (*se unntak lenger ned)
– Trinnvurderingstime trinn 2
– Trinnvurderingstime trinn 3
– Sikkerhetskurs på vei

Det kreves ingen praktisk førerprøve for denne utvidelsen av førerkortet. Etter at opplæringen er registrert i systemet til Statens vegvesen kan du bestille nytt førerkort på nærmeste trafikkstasjon.

Opplæringen i klasse B96 og klasse BE er tilnærmet identisk

Det vil si at det kun er den praktiske førerprøven som skiller dem. For klasse BE finnes det i tillegg mulig fritak for gjennomføring av lastsikringskurs for personer som innehar førerrett for klasse C1 eller høyere. Dette mulige fritaket kommer man ikke inn under for klasse B96. I den videre vurderingen av hvor vidt man skal velge B96 eller BE bør man huske på at ved velge klasse BE vil man gå fra å kunne kjøre med maksimal totalvekt (bil+henger) på 4250kg (B96) til å kunne kjøre bil og tilhenger med maksimal tillatt totalvekt (bil+henger) på inntil 7000kg (BE). Dette kan fort bli en nødvendighet dersom man anskaffer seg båt som skal fraktes på henger eller skal dra en bil- eller hestehenger.

REGLER FOR KLASSE B96

Klasse B96 gir rett til å føre en bil + tilhenger med en samlet totalvekt inntil 4250kg. Det er altså kun 750kg mer enn det du allerede kan kjøre med vanlig klasse B. Det er altså ikke veldig mye større tilhenger du kan kjøre med klasse B96 enn med klasse B.
Dersom du er usikker på hvordan du skal regne ut dette, anbefaler vi tilhengerkalkulatoren på vegvesen.no. Bruk denne for å avgjøre om du skal velge førerkort klasse BE eller B96.

REGLER FOR KLASSE BE

Klasse BE gir rett til å føre en bil + tilhenger med en samlet totalvekt inntil 7000kg. Det innebærer 2 veiledningstimer og et lastsikringskurs på 2 timer. Etter 19.01.2013 måtte man i tillegg gjennomføre et sikkerhetskurs på vei på 3 timer. Den obligatoriske opplæringen utgjør altså totalt 7 timer.

Førerkort klasse BE krever også en praktisk førerprøve

Den praktiske prøven legger særlig vekt på forventet endret kjøremønster i forhold til klasse B, innstilling av og observasjon gjennom speil, rygging og vending og god samhandling med andre trafikanter.