OM OSS

Speed Trafikkopplæring er en av de desidert største aktørene i Vestfold.

Vi henter deg ved skole, hjem eller arbeidsplass etter avtale.

Vi kan tilby deg føreropplæring på bil (både manuell og automat), tilhenger, lett- mellomtung- og tung motorsykkel, moped og traktor.

Nullvisjonen er vår felles visjon om et transportsystem i Norge som ikke fører til tap av liv eller hardt skadde. Denne
legger grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge.

Vi i Speed Trafikkopplæring bidrar til dette ved å være din veileder til gode holdninger og en sterk førerkompetanse. Denne kompetansen er viktig for at du skal gjøre valg av kjøremåter som reduserer risikoen for alle typer ulykker, også etter endt opplæring. Dette sikrer vi blant annet gjennom våre rutinerte og faglig oppdaterte lærere som underviser etter kontinuerlig oppdaterte undervisningsplaner.

Kunnskap

Våre erfarne trafikklærere vet hva som er viktig når man skal lære seg å ferdes på veien. En helhetlig vurdering ivaretar god progresjon i læringen.

oppfølgning

Foreldre kan delta i et samarbeid med trafikkskolen for optimalt utbytte. Ta kontakt for mer informasjon.

Førerprøve

Fordi vi er tett på elevene hele veien møter de også forberedt til førerprøven. Det medfører at vår skole på alle tre avdelinger kan skilte med en meget lav strykprosent.

Speed Trafikkopplæring
  • To sterke merkevarer som sammen gir deg det beste resultatet.
  • Valg av kjøretøy er gjort etter nøye vurdering av kjøretøyets tekniske egenskaper og tilrettelegging for å sikre at sjåføren og passasjerer har høyest mulige sikkerhet. I tillegg er bilene lette å kjøre.
  • Frihet for deg i å velge – alle lærerne ved skolen vår kjører like kjøretøy. Dette gjør at du får samme type kjøretøy uansett hvilken lærer du velger.

Vi gir deg en hyggelig opplevelse

OVERSIKT OG KONTAKTINFO TIL KJØRELÆRERE OG ANSATTE

Anders Guldahl

Daglig Leder

Helene Tormodsrud

Kontoransvarlig avd. Horten, Tønsberg og Stokke

Halvard Festø-Bjørgen

Faglig leder/trafikklærer

Opplæring i klasse B (Personbil), B- automat (Personbil med automat), B96/BE (Tilhenger) og Traktor.

Anne Auen

Trafikklærer avd. Horten

Opplæring i klasse B (Personbil)

Odd Egil Sørby

Trafikklærer avd. Tønsberg og Stokke

Opplæring i klasse B (Personbil), B- automat (Personbil med automat), B96/BE (Tilhenger)

Øyvind Frøyset

Trafikklærer

Opplæring i AM 146 (Moped) og tung/lett motorsykkel (A1, A2 og A).

trafikklærer Thor Jørgen Hansen

Thor Jørgen Hansen

Trafikklærer avd. Horten

Opplæring i klasse B (Personbil), AM 146 (Moped) og lett/tung motorsykkel (A1, A2 og A).

Bestått.no

Gratis tilgang for våre elever

Våre elever får gratis tilgang til en egen elevside hvor man kan holde kontrollen på økonomien, fremtidige avtaler, beskjeder/råd/tips fra lærer osv. I tillegg får våre aktive elever gratis tilgang til Bestått.no.

Bestått.no er utviklet av Speed Trafikkopplæring, og er markedets desidert mest oppdaterte nettsider for trening frem mot teorien. Det er høy stryk på teorien i Norge, noe som er bakgrunnen for at vi valgte å utvikle Bestått.no. Sammen med Bestått.no og mulighet for tilrettelagte kostnadsfrie kurs bidrar vi til at våre kunder består teorien raskere.

Gode teoretiske kunnskaper bringer også med seg en langt mer effektiv opplæring. Dette vil kunne bidra til å gjøre deg tryggere i trafikken etter endt opplæring, og et rimeligere førerkort.

Har du noen spørsmål, eller ønsker å starte som elev hos oss? Ring 90 777 333, send oss en e-post eller benytt kontaktskjemaet lengre ned på siden.

JEG VIL BLI ELEV

Har du spørsmål om pris og hvilke kurs du har behov for, ikke nøl med å ta kontakt.

Vi ringer deg.