Klimaregnskap

Klimaregnskapet (eller miljøregnskapet) du finner her er en oversikt over utslippene som vår bedrift har skapt foregående år.

Formålet med klimaregnskapet er å formidle nyttig informasjon om bedriftens utslipp, miljøarbeid og ressursbruk, og er således et nyttig verktøy for oss når det gjelder å identifisere hvilke aktiviteter som medfører størst utslipp av klimagasser og til å vurdere hvilke tiltak vi kan iverksette for å redusere disse.
Hvis du går inn i klimaregnskapet til Speed Trafikkopplæring så vil du se at utslippene har økt de siste tre årene. Det er da lett å tenke seg at vi ikke har lykkes med vårt arbeid overfor klimareduserende tiltak. Det er derfor viktig for oss å presisere ett par ting i denne sammenhengen.

  1. Nesten 99% av våre utslipp kommer fra kategorien «Transport», altså fra praktisk trafikkopplæring. Utslippene henger således sammen med hvor mye vi har å gjøre, eller sagt på en annen måte, hvor mange som velger å ta sitt førerkort hos oss.

    Situasjonen  er at vår elevtilgang er meget stor, og har økt prosentvis mer enn økningen i utslippene. Dette er noe vi selvfølgelig er veldig fornøyde med, da det også forteller at våre kunder er fornøyde med oss. Jevn- eller økende elevtilgang skaper forutsigbarhet for bedriften og for arbeidsplassene, i tillegg til at det også viser at klimatiltakene våre fungerer.

  2. Det finnes ikke elektriske biler med manuell giring. Dette betyr at alle som vil ha førerkort på manuell vil måtte kjøre en «gammeldags» fossil bil. Fremover vil markedet dreie mer og mer over på automatgirede kjøretøy, noe som vil gi oss mulighet til å øke andelen av elektriske kjøretøy i vår bilpark.
  3. Rekkevidden på elektriske kjøretøy vil bli bedre, og lading vil gå raskere. Dette vil bidra til at elektriske biler også vil kunne benyttes i større grad overfor førerkortklassene BE og B96 (personbil med tilhenger).

Velkommen til en opplæring med fokus på miljø, deg som kunde, forutsigbarhet og høy kvalitet

Del denne artikkelen

JEG VIL BLI ELEV

Har du spørsmål om pris og hvilke kurs du har behov for, ikke nøl med å ta kontakt.

Vi ringer deg.