case-ih-speed-2-.png

FØR DU STARTER MED TRAKTOR OPPLÆRINGEN

Som med alle andre førerkortklasser, må du avlegge trafikalt grunnkurs (med mørkekjøring i perioden 31.10 – 15.03) før du kan gå videre. For å kunne øvelseskjøre med traktor, må du ha fylt 15 år.

Føreropplæringen for traktor følger et forløp på fire trinn. Forløpet legger stor vekt på at du skal ha riktig progresjon i opplæringen slik at du får et godt utbytte av undervisningen på det neste trinnet. Dette sikres gjennom to obligatoriske trinnvurderingstimer, en mellom trinn 2 og 3, og en mellom trinn 3 og 4. I tillegg til lastsikringskurs er trinnvurderingstimene det eneste som er obligatorisk for klasse T.

OM KLASSE T

Denne klassen gjelder føring av traktor og motorredskap (begge med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t) med eller uten tilhenger.

Minstealder for klasse T er 16 år når traktor (med eller uten tilhenger) har en samlet tillatt totalvekt på maks 25 000 kg. Vektbegrensningen faller bort når du har fått to års erfaring i klasse T eller har fylt 21 år.

Klasse T gir også førerrettighet for klasse AM 147 (3-/4-hjuls moped). Er mopedens egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), må fører være fylt 18 år. Klasse T gir førerrettighet også for motorredskap (med eller uten tilhenger) som ikke er innrettet for transport av personer eller gods og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t.

KLASSE T GIR FØRERRETTIGHET OGSÅ FOR:

  • alle traktorer eller motorredskap med eller uten tilhenger, når klasse T er tatt før 1. januar 2005.
  •  klasse S når førerkortet er ervervet før 1. juli 2006.

Definisjonen av klasse T er ny fra 1. januar 2005. Klasse T tatt for første gang etter 1. januar 2005, gir førerrettighet kun for traktor med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t. Ønsker vedkommende å føre høyhastighetstraktor (over 40 km/t) må man kontrollere traktorens tillatte totalvekt for å finne ut om man behøver klasse B, C1 eller C (dvs. om tillatt totalvekt er høyst 3500 kg, 7500 kg eller mer). Skal du trekke henger med tillatt totalvekt over 750 kg etter høyhastighetstraktor, må du ha klasse BE, C1E eller CE.Tilsvarende gjelder for føring av motorredskap med konstruktiv hastighet over 40 km/t.

UTVIDELSE TIL TRAKTOR OG MOTORREDSKAP

Begge med høyest hastighet 41-50 km/t

Fra 1. september 2014 kan man etter 7 timers kurs få utvidet traktorførerkort tatt for første gang etter 2004.

Klasse T til T 141

Minstealder er 18 år. Frem til fører har 2 års kjøreerfaring eller fyller 21 år, er førerrettigheten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med tillatt totalvekt høyst 25 000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog.

Klasse T 144 til klasse T 148

Klasse T 144 fås etter å ha tatt klasse BE for første gang etter 2004. Minstealder for klasse T 148 er 18 år. Førerrettigheten gjelder for traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med tillatt totalvekt høyst 25 000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog.

Du må ha førerkort i klasse CE for å kunne kjøre traktor og motorredskap, med eller uten henger, med tillatt totalvekt over 25 000 kg og hastighet over 50 km/t.

FØRERRETTIGHETER ERVERVET FØR 2005

Person som har ervervet førerrettighet for traktor før 2005, slipper å kontrollere traktorens maksimalhastighet. Avgjørende er kun at kjøretøyet er registrert som traktor.  (Rettigheten videreføres i dag med kode 142.) Tilsvarende gjelder for førerrettighet for motorredskap hvis du tok klasse 1 eller 2 (grønt førerkort) før april 1979 eller hvis du i perioden 1. april 1979 – 1. januar 2005 for første gang tok klasse C1, C1E, D eller DE. (Rettigheten vidreføres i dag med kode 140.) Har du i perioden 1. april 1979 – 1. januar 2005 tatt klassene B, BE, D1, D1E, D2 eller D2E, kan du kjøre alle motorredskap med tillatt totalvekt høyst 7500 kg samt motorredskap med høyere tillatt totalvekt dersom motorredskapet konstruktive hastighet ikke overskrider 50 km/t. (Rettigheten vidreføres i dag med kode 152.)

Hvis du i perioden 1. april 1979 – 1. januar 2005 har tatt klassene C eller CE, kan du selvsagt kjøre alle kjøretøy registrert som traktor eller motorredskap.